Luo, Dengpan (羅登攀)

Adjunct Professor

Contact

Department of Finance

Room 1201, 12/F
Cheng Yu Tung Building
12 Chak Cheung Street
Shatin, N.T., Hong Kong

+852 3943 7805

fin@cuhk.edu.hk